എനിക്കു പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഞാനിവിടെ തുറന്നു പറയുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ അപ്രിയ സത്യങ്ങളാവാം. കപട സദാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാകാം. സദയം ക്ഷമിക്കുക..

21 ജൂലൈ 2010

കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന്‍സമര്‍പ്പണം: കരച്ഛേദനത്തിലൂടെ പ്രവാചക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പാവന സ്മരണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts with Thumbnails